Nieuwe ontwikkelaar Winkelcentrum ‘t Harde: Van de Poll Vastgoed

Winkelcentrum t Harde fase 3

Winkelcentrum t Harde fase 3Centrumplan ’t Harde – fase 3

Er is een nieuwe eigenaar in beeld van het laatste te ontwikkelen deel van het Winkelcentrum ’t Harde: Van de Poll Vastgoed koopt de braakliggende locatie om deze op relatief korte termijn te ontwikkelen. Het college is blij dat er snel een nieuwe initiatiefnemer is gevonden. Wethouder Jan Polinder (SGP) ziet dit als een zeer positieve ontwikkeling: “Wij hebben goede ervaringen met hen en daarmee ook het vertrouwen dat het nu echt goed komt met het nieuwe winkelcentrum van ’t Harde.”

In januari jl. heeft de gemeenteraad besloten de samenwerkingsovereenkomst met de vorige ontwikkelaar te ontbinden. Hierna heeft het college gezocht naar partijen die mogelijkheden zien om het winkelcentrum af te maken. Van de Poll Vastgoed benaderde de gemeente over de mogelijkheden om de laatste fase van het winkelcentrum te ontwikkelen. Wethouder Jan Polinder: “Dit bedrijf heeft in onze gemeente verschillende projecten gerealiseerd. Onlangs is men gestart met de bouw van de Poshuislocatie, inclusief een grote waterberging. Collega Henk Wessel is al voor de Poshuislocatie verantwoordelijk en wordt nu ook de projectwethouder voor de laatste fase van Winkelcentrum ‘t Harde.” Wethouder Henk Wessel hierover: “Het contact over de verschillende projecten verloopt langs dezelfde bestuurder en dat is goed voor de voortgang en de kwaliteit.”

Winkelcentrum t Harde fase 3

Ambitieus

Evert en Coenraad van de Poll, van Van de Poll Vastgoed, zien het project als een welkome uitdaging: “Wij willen er iets moois van maken. In overeenstemming met het huidige bestemmingsplan gaan wij winkels met huurappartementen realiseren. Dit komt de snelheid ten goede omdat er dan geen bestemmingsplanprocedure doorlopen hoeft te worden. We kennen de wensen van de inwoners, het Dorpscomité en de ondernemers en we kijken op een serieuze manier naar de mogelijkheden. Daarbij gaan we snel aan de slag: het streven is om eind dit jaar de omgevingsvergunning aan te vragen. Dan kunnen we begin 2019 starten met bouwen. Dat is zeker ambitieus, maar ’t Harde heeft dit nodig en daar maken wij ons sterk voor.”

Afronden ‘sloop’

De asbestsanering en het verwijderen van de olietank op de locatie vindt plaats in mei. Daarna volgt er een fraaie afwerking van het terrein: een bloemrijke grasborder met een mogelijkheid om te zitten. Hierdoor ligt het de komende maanden er netjes bij, in afwachting van het moment dat de schop de grond in gaat voor de nieuwbouw.