• Van de Poll Vastgoed appartement huren

Wat doen we

We willen niet alleen laten zien wat we doen, maar vooral ook wie we zijn.
Dit is ons verhaal.

Onze wortels
Van de Poll Vastgoed is een zelfstandig vastgoedbelegger. Onze wortels liggen bij familiebedrijf Van Gelder dat al ruim honderd jaar bestaat. Het begon met de ontwikkeling van één (hoofd) kantoor in Elburg en al snel volgden meer kantoren op andere locaties. Er werd een zelfstandige bv opgericht onder dezelfde aandeelhouder als die van Van Gelder. In 2008 is door de heer E. van de Poll het vastgoed en de projectontwikkeling ondergebracht in een apart bedrijf. De oprichting van Van de Poll Vastgoed als zelfstandig vastgoedbelegger was een feit.

Wat doen we
Als zelfstandige vastgoedbelegger ontwikkelen wij projecten op het gebied van woningbouw, winkels en kantoren. Met een klein en betrokken team werken wij elke dag met passie aan het creëren van een nieuwe, duurzame en hoogwaardige woon-/werkomgeving. Deze passie komt voort uit de wil om Nederland mooier te maken. Wij ontwikkelen en bouwen geen huis, maar een thuis.

Waarin onderscheiden we ons
Wij realiseren onze doelen door zelf te ontwikkelen, te beleggen en onafhankelijk te zijn van aannemersbedrijven. Ons doel is om een unieke en evenwichtige vastgoedportefeuille op te bouwen, waarbij de projecten rusten op vijf kernwaarden:

1) Kwaliteit
Dit staat bij ons hoog in het vaandel. Kwaliteit staat voor ons gelijk aan het dragen van verantwoordelijkheid. Wij nemen verantwoordelijkheid door bij onze plannen van A tot en met Z betrokken te zijn. Tot in de kleinste details zijn wij betrokken en zo wordt de kwaliteit continu bewaakt. Waar een ander stopt, gaan wij door. Zo creëren wij een nieuwe en aangename leef-/werkomgeving. Door de gebouwen en woningen in eigendom te behouden, blijft onze kwaliteit en dus onze verantwoordelijkheid ook op termijn gewaarborgd.

2) Duurzaam en Verantwoord
Van de Poll Vastgoed werkt samen met gemeenten aan klimaatbestendige oplossingen voor een mooiere en betere wereld. Wij zijn ons bewust van de noodzaak van verduurzaming van vastgoed. Samen met gemeenten, provincies, eindgebruikers en andere partijen ontwikkelen wij een duurzame leefomgeving waarin mensen zich thuis voelen, nu en in de toekomst. Voor ons gaat duurzaam ontwikkelen niet alleen over milieu maar ook over sociale, ruimtelijke en economische waarden. Wij verbeteren ons continu door veranderingen op het gebied van mobiliteit, energietransitie en klimaatadaptie toe te kunnen passen.

3) Bijzonder en Maatschappelijk
Bij al onze projecten kijken we naar het maatschappelijke belang. Door eigen verkenning, vooronderzoek en haalbaarheidsstudies wordt in kaart gebracht waar behoefte aan is in de maatschappij en welke wensen daarbij horen. Zo kijken wij naar herbestemmingsmogelijkheden en het transformeren van bestaande locaties. Onze projecten verkrijgen we door middel van het verwerven van gronden, door selecties en door zelf het initiatief te nemen. Het traject van omgevingsmanagement, aankoop, ontwikkelen, bouwen en beheren, houden we helemaal in eigen hand. Het bijzondere aan de aanpak van Van de Poll Vastgoed is dat we een unieke leef-/werkomgeving ontwikkelen, voor nu en in de toekomst, en dat we dat doen via een integrale aanpak waarin de maatschappelijke opgave, het gemeenschappelijk belang en individuele wensen samenkomen.

4) Eindgebruiker centraal stellen
Wij handelen en denken altijd vanuit de eindgebruiker. De (woon)wensen van de eindgebruiker staan centraal, zodat wij met onze partners – overheden, ontwerpers, aannemers en adviseurs, een werk-/leefomgeving kunnen ontwikkelen waarin iedereen zich thuis voelt.

5) Denk aan de toekomst
Van de Poll Vastgoed kijkt samen vooruit! Door constant bezig te zijn met het doorvoeren van slimme innovaties ontwikkelen wij toekomstbestendige woon- en werkomgevingen. Wij bouwen met behulp van duurzame energiebronnen om klaar te zijn voor de toekomst. Denk daarbij aan volledig gasloos, energiezuinig, zonnepanelen en warmtepompen.

Verhalen

U heeft ons verhaal kunnen lezen, maar misschien is het nog wel interessanter om te lezen hoe de ervaringen zijn in de samenwerking met Van de Poll Vastgoed.

George De Witte
Architect en mede eigenaar van De Witte- Van der Heijden Architecten:

"Het ontwerpen en realiseren van projecten met Van de Poll Vastgoed heeft ons uitermate positief verrast. Met wederzijds respect wordt gestreefd naar een technisch, maar vooral ook esthetisch hoogwaardig niveau en dát vanuit een integrale en duurzame gedachte. Het is ook fijn te merken dat de eindgebruiker/bewoner erg tevreden is, want daar doen we het uiteindelijk voor!"

Dhr. Van Velthuysen
Bewoner van het Poshuys in 't Harde:

"Al vorig jaar werd onze aandacht, maar vooral ons oog getrokken door het 'project' Poshuys op 't Harde. Zo anders dan het traditionele bouwen in de gemeente Elburg. Rationele gedachten, om het niet te doen, werden soms omver geblazen door onze enthousiaste gevoelens om hier aan de bosrand van de Johannahoeve het penthouse te gaan betrekken. Het hart won het uiteindelijk in de overweging, het laatste zetje kwam vanuit van de Poll Vastgoed, waar onze woonwensen gehoord werden. Ons oude vrijstaande huis hebben we nog geen dag gemist. Wat een uitzicht en comfort hebben we nu met ons appartement."

Jetze Lont
Algemeen directeur Bouwbedrijf Lont:

"De samenwerking zie ik als gelijkwaardig, vanuit beide disciplines kijken naar elkaars belangen en daarop de juiste weloverwogen keuzes te maken. Het persoonlijk contact tijdens de voorbereiding en uitvoering maakte de samenwerking tot een succes."